முக்கிய செய்திகள்

Island News: இலங்கை-சீனா கூட்டு இலங்கையில் இந்தியாவின் ஆதிக்கத்துடன் தமிழர்களின் இறையாண்மையையும் சுயராஜ்யத்தையும் பாதிக்கும்

பாதுகாப்பு இராஜதந்திரம்: ஸ்ரீ லங்காவின் வெளிநாட்டு கொள்கை சீனாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சரின் இலங்கை [மேலும்]