தமிழ் இனப்படுகொலைக்கும், தமிழர்களின் விடுதலைக்கு போராடியவர்களையும் அழிப்பதற்கு காங்கிரஸ் அரசே காரணம்- மதுரை ஆதின பீடாதிபதி