மாவீரர் நாள் 2022

 

தமிழர்கள் எதிர்காலத்தில் சுதந்திரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதற்காக தம் உயிரை தியாகம் செய்த எம் காவல் தெய்வங்களை நினைவு கூறும் இந்நாளில், அவர்களுக்காக இந்த காணொளியை சமர்ப்பிக்கிறோம்.

 

About Tamil Diaspora News.com 524 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்