கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய காணொளி

கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய காணொளி: அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள ஓக்லாண்ட் நிறுவனம், தமிழர்களுக்கு எதிரான இனப்படுகொலையை இலங்கை எவ்வாறு திட்டமிட்டு நடத்தி வருகிறது என்பது பற்றிய விளக்கம்

About Tamil Diaspora News.com 630 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்