அண்மைச் செய்திகள்

மாவைக்கு தமிழர்களின் எதிரிகளை தமிழரசு கட்சியிலிருந்து அகற்றுமாறு புலம்பெயர் தமிழர்கள் எழுதிய கடிதம்

“நீங்கள் அவ்வாறு செய்தால், தமிழர்கள் ஒன்றுபடுவார்கள், ஜெனீவாவில் சர்வதேச விசாரணையையும், தமிழர்களின் விருப்பத்தைக் [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

இன்றைய தேர்தல் முடிவு தமிழர்களிடமிருந்து திருடப்பட மாட்டாது என்று எமக்கு எப்படித் தெரியும்?

இன்றைய தேர்தல் முடிவு தமிழர்களிடமிருந்து திருடப்படவில்லை என்பதை நாம் எப்படி அறிவோம். திருடப்பட்ட [மேலும்]