யாழ் நாட்டு கூத்து: மீண்டும் மக்களை ஏமாற்ற களமிறங்கும் போலி அரசியல்வாதிகள்

“உயர்ந்தவர்கள் நாமெல்லோரும் உலகத் தாய் வயிற்று மைந்தர் நசிந்து இனிக் கிடக்க மாட்டோம் நாமெல்லாம் நிமிர்ந்து நிற்போம். நாமெல்லாம் நிமிர்ந்து நிற்போம்”.
இந்த வீடியோவைப் பார்த்ததற்கு நன்றி. இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பரப்புங்கள்
வீடியோவை இயக்க படத்தை அழுத்தவும். இது நமது அரசியல் கலாச்சாரத்தில், தமிழர்களால் செய்யப்பட்ட புதிய விஷயம்.

இந்த வீடியோவைப் பார்த்ததற்கு நன்றி. இதை உங்கள் நண்பர்களுக்கு பரப்புங்கள்.

மீண்டும் நன்றி,
புலம்பெயர் தமிழர்களின் செய்திகள்

Screen Shot 2020-03-03 at 9.42.34 AM

Screen Shot 2020-03-03 at 9.44.40 AM

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.