மரண அறிவித்தல் : கார்த்திகேசு கந்தசாமி, நல்லூர்-மொன்றியால்

Link: https://ripbook.com/karthigesu-kandasamy-62cf8e490e6a7/tribute/2ef63bf4-d182-488b-95b7-2e3761d9f768

Screen Shot 2022-07-16 at 1.28.37 AM

Screen Shot 2022-07-16 at 1.29.15 AM

Screen Shot 2022-07-16 at 1.29.47 AM

About Tamil Diaspora News.com 631 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்