தமிழர் ஒற்றுமையை உருவாக்க, தமிழரசு கட்சி சுமந்திரனை நீக்க வேண்டும் மற்றும் அவரது நடவடிக்கைளை உடன் நிறுத்த வேண்டும்.

தமிழரசு கட்சி சுமந்திரனின் கொள்கையின் காரணமாக கடந்த தேர்தலில் தோல்வியடைந்ததை நினைவூட்ட வேண்டும்.

சுமந்திரனை தமிழர்களின் அரசியலில் இருந்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.

இப்போது சுமந்திரன் சர்வதேச விசாரணையை நிறுத்த வெளிநாடுகளுடன் பேசுகிறார் என்று வெளிநாட்டு ராஜ தந்திரிகள் கூறுகிறார்கள். அவரது வாதம் என்னவென்றால், தமிழர்கள் இலங்கையில் வாழ்கிறார்கள், எனவே சர்வதேச சமூகங்கள் தமிழர்களைப் சிங்களவர்களிடமிருந்து பிரிப்பதை நிறுத்துவேண்டும். இந்த வகையான வேலை இலங்கையில் உள்ள தமிழர்களை அச்சுறுத்தும்.

இந்த ஆணையை சுமந்திரனுக்கு யார் கொடுத்தார். மாவை மற்றும் அவரது கட்சி அவரை உடனடியாக வெளியேற்ற வேண்டும்.

கடந்த தேர்தலில் தமிழர்கள் சுமந்திரன் மற்றும் சம்பந்தன் கொள்கையை நிராகரித்தனர்.

ஐ நா மனித உரிமை பேரவையில் தமிழ் விஷயங்களில் சுமந்திரன் தலையிடுவதுடன் , இப்போது ராகபாசாவின் புதிய அரசியலமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்க அவரது தமிழ் எதிர்ப்புக் கொள்கையை ஊட்டி வருகிறார்.

சுமந்திரனை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைபும், தமிழரசு கட்சியும் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்.

சம்பந்தன் கடசியிலிருந்து இருந்து ஓய்வு பெற வேண்டும்.

இவை இரண்டும் நடந்தால், தமிழர்கள் ஒன்றுபட முடியும்.

Useful Link:
எம்.ஏ.சுமந்திரன் இல்லாத தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பதிவு செய்ய முஸ்தீபு?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.