இலங்கையில் கோவிட் -19 பாதிப்பு எப்படி இருக்கிறது? இந்தப் படங்களே சான்று

இலங்கையில் கோவிட் -19 பாதிப்பு எப்படி இருக்கிறது?

பெரும்பாலான படங்கள் களுபோகல மருத்துவமனையிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை.

0-02-01-89e8d0b74fd43324862ed84469a64cc11ba6f35e7c984cc648535c80994afc1a 1c6da72c70e2d5

0-02-01-b1a4d01b4a4ec74c7519358a5d15f0f69713db4ff360fb081df4b3f9077624ac 1c6da72c71a021

0-02-01-f9675f9e2a27d973e95d1c86626cad560e75f9645184491c9c03e1ee963b457f 1c6da72c704851

About Tamil Diaspora News.com 461 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்