அண்மைச் செய்திகள்

तमिल भारतीय राजनयिकों से “13वां संशोधन” शब्द सुनकर थक गए हैं – यह एक मजाक बन गया है। / Tamils ​​are tired of hearing the words “13th Amendment” from Indian diplomats – it has become a joke.

Tamils ​​are tired of hearing the words “13th Amendment” from [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

Tamils are tired of hearing the words “13th Amendment” from Visiting Indian Diplomats—It has become a joke.

Link: https://www.einpresswire.com/article/553253216/tamils-are-tired-of-hearing-the-words-13th-amendment-from-visiting-indian-diplomats-it-has-become-a-joke   NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, October 7, [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

வருகை தரும் இந்திய இராஜதந்திரிகளிடமிருந்து “13 வது திருத்தம்” என்ற வார்த்தைகளை கேட்டு தமிழர்கள் சலித்து போனார்கள் – இது நகைச்சுவையாக மாறியுள்ளது.

Link: https://www.einpresswire.com/article/553298195/13 NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, October 7, 2021 [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

ஒற்றுமை என்பது வெறும் பேச்சு மட்டுமல்ல, ஒருங்கிணைந்த கொள்கையுடன் இணைவது

ஒற்றுமை என்பது வெறும் பேச்சு மட்டுமல்ல, ஒருங்கிணைந்த கொள்கையுடன் இணைவது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அங்கஜனின் [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

கோத்தபாய ராஜபக்ச பெல்ஜியத்தில் உள்ள ஐசிசி சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது மட்டுமே புலம்பெயர் தமிழ் மக்கள் அவருடன் பேசுவார்கள்.

ராஜபக்ச தமிழ் புலம்பெயர்ந்த தமிழ்களில், வெட்கமில்லாத, தமிழர்களின் கொலைகளுக்கு உணர்ச்சியற்ற, அகங்கார, பேராசை [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

ஸ்ரீதரன் எம்.பி. ஒரு அரசியல் மொக்கு

ஸ்ரீதரன் எம்.பி. ஒரு அரசியல் மொக்கு,தலிபான்களை பாராட்டினார். தலிபான், ISIS அல்லது அல்க்கைடா [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

நாங்கள் மாவையை ராஜினாமா செய்யுமாறு வலியுறுத்துகிறோம்: வவுனியா தமிழர் தாயக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள்

நாங்கள் மாவையை ராஜினாமா செய்யுமாறு வலியுறுத்துகிறோம். செஞ்சோலை சிறுவர் இல்லம் அழிக்கப்பட்டு 54சிறுவர்கள் [மேலும்]