சுமந்திரன் புத்த மதத்திற்கு முதலிடம் தருவதாக நாடாளுமன்றத்தில் ஒப்புதல்

சுமந்திரன், அக்டோபர் 30, 2017 அன்று இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் தனது உரையின் போது புத்த மதத்திற்கு முதலிடம் தருவதற்கு ஒப்புக்கொள்வதாக தெரிவித்தார்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.