இந்தியாவுடன் கூட்டமைப்பு பேசுவதை தவிர்த்தால், சிங்களவர்களிடம் கூட்டமைப்பு மரியாதை (பார்வை) கூடும்

Sumanthiran defends so-called TNA optics of diplomacy

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*