ஐனாதிபதி வேட்பாளர் சிவாஜிலிங்கத்திற்காக வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடல்: தேனிசை செல்லப்பா

1. தமிழர்களின் அரசியல் தேவைகளை சரியாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஜனாதிபதித் தேர்தலில் பங்கேற்க எங்களுக்கு இளம் தமிழர் தேவை.
2. ஜனாதிபதி பிரச்சாரத்திற்காக காங்கேசன்துறையில் இருந்து கல்முனை வரை அடிக்கடி பயணிக்க முடிந்த தமிழர் தேவை
3. தென் சூடான், கொசோவோ, போஸ்னியா, கிழக்கு திமோர் போன்ற புதிதாக உருவான நாடுகளின் கடந்தகால அரசியலைப் புரிந்து நடந்து கொள்ளக்கூடியவர் தேவை .
4. வடகிழக்கில் தமிழர்கள் ஆட்சியின் விழிப்புணர்வையும் பயனையும் தமிழ் மக்களுக்கு புரியவைக்க கூடியவர் தேவை.
5. தமிழர்களின் இறையாண்மையின் முக்கியத்துவத்தையும் தமிழர்களின் தேசியவாதத்தையம் மீண்டும் கொண்டுவர கூடியவர் தேவை
6. தந்தை செல்வாவின் கீழ் நாம் அனைவரும் கொண்டிருந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை கொண்டு வரக்கூடியவர் தேவை . அதாவது நேர்மை மற்றும் நற்பெயர் கொண்ட , உண்மைத்தன்மை, ஊழல் அல்லாதவை உள்ளவர் தேவை .
7. அவருக்கு வாக்களிக்க தமிழர்களிடையே ஒரு உற்சாகத்தை கொண்டு வர கூடியவர் தேவை. தமிழ் ஜனாதிபதி வேட்பாளரை தமிழர்கள் நேசிக்க வேண்டும்
8. சர்வதேச சமூகங்களுடன் பேச சரளமாக ஆங்கிலம் பேச கூடியவர் தேவை
9. தமிழர்களின் அரசியல் தேவைகளில் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் முக்கியத்துவத்தை விவாதிக்க கூடியவர் தேவை

தமிழர்கள் உலகிற்கு தமக்கு ஏன் சுய ஆட்சி வேண்டியதன் அவசியத்தை அம்பலப்படுத்த நாம் ஜனாதிபதி பிரச்சாரத்தைப் பயன்படுத்தவேண்டும் .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.