சர்வதேச குற்றவியல் விசாரணை இதுவரை செய்யப்படவில்லை என்று உயர் ஸ்தானிகர் ஜீத் ராத் அல் ஹுசைனின் அறிக்கை கூறுகிறது.

உயர்அலுவலகம் ஸ்தானிகர் இலங்கை தொடர்பான மனித உரிமைகள் விசாரணை தனது அறிக்கையில் கூறுகையில், “ஆரம்பத்தில் OISL ஒரு மனித உரிமை விசாரணையை நடத்தியது, குற்றவியல் விசாரணை அல்ல என்பதை வலியுறுத்துவது முக்கியம்” என்கின்றது.

OISL இணைப்பு :https://www.slideshare.net/IMaxineMarcus/oisl-report

Screen Shot 2020-03-02 at 1.05.04 AM

மனித உரிமை மீறல் விசாரணை மட்டுமே அவர்களின் ஆணை என்று அறிக்கை கூறுகிறது. ஆனால் அந்த அறிக்கை மேலும் கூறுகிறது, “”OISL தனது கண்டுபிடிப்புகளை “நம்புவதற்கு நியாயமான அடிப்படையில்” அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

யு.என்.எச்.ஆர்.சியின் மனித உரிமை மீறல் விசாரணை கூட அவர்களின் கண்டுபிடிப்பு உண்மையான விசாரணை அல்ல என்று கூறுகிறது. இது
“நம்புவதற்கு நியாயமான காரணங்கள்” அமைந்துள்ளது.

சர்வதேச விசாரணை நடந்து முடிந்தது என்று சுமந்திரனால் கூறப்படுகிறது. இது ஒரு பொய்.

தமிழர்கள் சர்வதேச குற்றவியல் விசாரணையை கேட்கிறார்கள். இது சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் மற்றும் அதன் வழக்கறிஞரின் அலுவலகத்தால் மட்டுமே செய்ய முடியும்.

சர்வதேச குற்றவியல் விசாரணை மட்டுமே பொறுப்புக்கூறலையும் நீதியையும் தரும். இதைத்தான் காணாமல் போனோரின் தாய்மார்களும் மற்றய தமிழர்களும் கேற்பது.

Thank you,

Tamil Diaspora News

www.tamildiasporanews.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.