அண்மைச் செய்திகள்

கோட்டா ராஜபக்க்ஷவின் புலம்பெயர்ந்த தமிழருக்கான அழைப்பிற்கு பதில்: அமெரிக்க தமிழர்கள்

அனைத்து தமிழர்களும் தமிழர்களுக்குநிரந்தரமாக பாதுகாக்கப்பட்ட வடகிழக்கு இணைத்த தேசம் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்

இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்தலில் தமிழ் வேட்பாளருக்கு 2 லட்சம் வாக்குகள், தமிழர்களுக்கான எதிர்காலம் முழுவதையும் மாற்றும்.

அன்புள்ள தமிழ் புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் தமிழ் உறவினர்களே, இலங்கையில் உள்ள உங்கள் உறவினர்களையும் [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்