அண்மைச் செய்திகள்

இலங்கை அரசு வடகிழக்கை காட்டி சர்வதேசத்திடம் பிச்சையெடுத்து தெற்கிற்கு கொட்டிக்கொடுக்கிறது: முதலமைச்சர்

  வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் துரித அபிவிருத்திக்கு இலங்கை ஜனாதிபதியின் மேற்பார்வையில் உருவாக்கப்பட்ட [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்

சிறிதரன், உங்களாலும் உங்கள் கட்சியினாலும்ஒன்றுமே சாதிக்க முடியாதுள்ளது; நீங்கள் யாவரும் அரசியலிருந்து வெளியேற வேண்டும்.

சிறிதரன், உங்களாலும் உங்கள் கட்சியினாலும்ஒன்றுமே சாதிக்க முடியாதுள்ளது; நீங்கள் யாவரும் அரசியலிருந்து வெளியேற [மேலும்]

அண்மைச் செய்திகள்
அண்மைச் செய்திகள்

சம்பந்தன் விக்னேஸ்வரனை ஏமாற்றி தமிழ் அரசியலில் இருந்து விக்னேஸ்வரனை வெளியேற்ற முற்றப்படுகிறார்

  சம்பந்தன் விக்னேஸ்வரனை ஏமாற்றி தமிழ் அரசியலில் இருந்து விக்னேஸ்வரனை வெளியேற்ற முற்றப்படுகிறார் [மேலும்]