“ஹெரோயின் போதைப்பொருள் கடத்தலில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்.

கடத்தலில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்!- லக்பிம – archive – Tamilwin

TNA

தமிழ் வின் 2011 நவம்பர் மாதத்தில் ஹெரோயின் போதைப்பொருள் கடத்தலில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஈடு பட்டுள்ளார் என்று நியூஸ் வெளியிட்டு இருந்தது.

யார் இந்த எம்.பி என்பதை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு பகிங்கரமாக தமிழர்களுக்கு கூற வேண்டும்.
தமிழ் வின் இணைப்பு : http://www.tamilwin.com/show-RAVVpoRbPjNZY.html?ref=archive

drugdealing
About Tamil Diaspora News.com 461 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.