வவுனியாவில், இன்று கார்த்திகை 26 காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

0-02-06-8f521adef652716ffea15b8671b9552832c19f298ff25ebef068a11a8938202c 1c6d9f8204b9e9

இன்று கார்த்திகை 26 காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப்பொதிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

ஒவ்வொன்றும் 3000/ரூபா பெறுமதியான 64 உலர் உணவுப்பொதிகள்.
64 காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
வவுனியாவில் தொடர் சுழற்சி முறை உணவுத்தவிர்ப்பு போராட்டத்தில் 1378வது நாளாக போராடும் தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

புலம்பெயர் தமிழர்களுக்கு நன்றியை தமிழர் தாயக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகளின் சங்கத்தினர் தெரிவித்து கொள்கிறோம்

0-02-06-398d14928411319b423e35125aaec501982f70e127e7022ddfd94ced5651668f 1c6d9f820712f1

0-02-06-d416b6e2cc52b8895687a7f8a75705acae91971228d2f4b0e6284130845344b5 1c6d9f8207a8a9

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.