முல்லைத்தீவில் ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்பட்டமையை கண்டித்து, தமிழர் தாயகத்தில் கையளிக்கப்பட்டு, கடத்தப்பட்டு, காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளைத் தேடும் சங்கம் வெளியிட்ட கண்டனம்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.