தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் / Happy Pongal

0-02-03-09b9853529fc4ddaf375492ad783fd6feade960a128d459e79b227076261c533 1c6d9fe73c9901

தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்
ஜனவரி 14, 2021

வாசகர்கள் அனைவருக்கும்
தைப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகளைத்
தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்

நன்றி

புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் செய்திகள்
www.tamildiasporanews.com

January 14, 2021

Happy Pongal! May the almighty bless you all with the best of health, wealth & prosperity, Wishing you & your family a very Happy Pongal. May Pongal fill your life with sweetness! We pray that this festival may be the start of your brighter days filled with happiness, good luck, and prosperity.

Thank you,
Tamil Diaspora News
January 14, 2021

About Tamil Diaspora News.com 524 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.