சுமந்திரனுக்கு அமெரிக்கா அழைப்பு விடவில்லை என பபைடனுக்காக தமிழர்கள் (Tamils for Biden )அறிக்கை

சுமந்திரனுக்கு அமெரிக்கா அழைப்பு விடவில்லை என பபைடனுக்காக தமிழர்கள் (Tamils for Biden )அறிக்கைScreen Shot 2021-11-06 at 6.24.59 PM

திரு. சுமந்திரனை வாஷிங்டனுக்கு வருமாறு எந்த மூத்த அமெரிக்க அதிகாரிகளோ அல்லது இராஜதந்திரிகளோ அழைப்பு விடவில்லை என பைடனுக்கான தமிழர் (Tamils for Biden ) அமைப்பு அறிவித்துள்ளனர்.

சுமந்திரன் அமெரிக்காவுக்கு வருவதாகவிருந்தால், அவர் “அழையா” விருந்தாளியாகவே வருவார்.

திரு.சுமந்திரனை 10 நாட்களில் அமெரிக்கா வருமாறு அழைத்ததாக “காலை கதிர்” செய்தி வெளியிட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சம்பந்தன் மறைவுக்குப் பின்னர் திரு.சுமந்திரன் தன்னை தலைமையாக்க செய்யும் முயற்சி இது என யாழ்ப்பாணத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடந்த நவம்பரில் பைடனையும், கமலா ஹாரிஸுசையயும் தேர்தலில் வெற்றி பெற செய்வதற்கு பைடனுக்கான (Tamils for Biden ) தமிழர்கள் கடுமையாக உழைத்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நன்றி,
புலம் பெயர் தமிழர்களின் செய்திகள்
Email : news@tamildiasporanews.com

About Tamil Diaspora News.com 411 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்