கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலை ஆரம்பித்துள்ளது ; மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலை ஆரம்பித்துள்ளது ; மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

முகமூடியை அணியுங்கள், கையை கழுவுங்கள், 6 அடி சமூக தூரத்தை பராமரிக்கவும்.

கொரோனா வைரஸ் அமெரிக்க ஜனாதிபதியைப் பிடித்துள்ளது . யாரும் பாதுகாக்கப்படவில்லை என்று அர்த்தம்.

அமெரிக்காவில், பல மருத்துவர்கள் மற்றும் அவற்றுடன் இணைந்த மருத்துவமனைகள் கொரோனா வைரஸின் இரண்டாவது அலைக்கு அதிக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்புகிறோம்.

இது வேடிக்கையானதல்ல, இது ஒரு தீவிரமான விஷயம்.

கொரோனா வைரஸ் யாரையும் கொல்லக்கூடும்.

கொரோனா வைரஸ் பல ஆரோக்கியமான இளைஞர்களையும் வயதானவர்களையும் கொன்றது.

வைரஸை புறக்கணிக்காதீர்கள்.

முகமூடியை அணியுங்கள், கையை கழுவுங்கள், 6 அடி சமூக தூரத்தை பராமரிக்கவும்.

எனவே, நாங்கள் எங்கள் தாயகத் தமிழர்கள் அல்லது புலம் பெயர் தமிழர்கள் எல்லோருக்கும் முன்னெச்சரிக்கையாக நாங்கள் ஆலோசனை கூறுகிறோம் .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.