MPC அங்கத்தவர் மணிவண்ணன் முல்லை விஜயம்

திருத்தம்: MPC அங்கத்தவர் மணிவண்ணன் முல்லை விஜயம்

MPC அங்கத்தவர் மணிவண்ணன் சிங்கள மிருகங்களால் எரிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு விஜயம் செய்து அத்தமிழர்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார்.

திருத்தம்: முன்னைய செய்தியில் பெயர் பிழையாக இருந்தது. மணிவண்ணன் க்கு பதிலாக காண்டீபன் என இருந்தது.

kandeepan2
kandeepan1
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
About Tamil Diaspora News.com 186 Articles

ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*