எமது கண்ணீர் அஞ்சலிகள், தமிழர் இன அழிப்பு நாள்:புலம்பெயர்ந்த தமிழரின் செய்திகள்

தாயகக் கனவோடு இறுதிவரை களமாடிய மறவர்களுக்கும், மரணித்துப் போன மக்களுக்கும் எமது கண்ணீர் அஞ்சலிகள்

May18 2018
SLK MAY18
MAY18-SONG

Click on this Image to Play the Video

About Tamil Diaspora News.com 524 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.