இலங்கையை யாரும் பிரிக்க முடியாது என்பதில் சம்பந்தன் மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறார்

Link: https://www.virakesari.lk/article/92676

“நாட்டை பிரிவினையின் பக்கம் கொண்டு செல்லும் எந்தவொரு செயற்பாட்டையும் த.தே. கூட்டமைப்பு ஆதரிக்காது”

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அரசாங்கம் தேர்தலில் பெற்றுக்கொண்ட பெரும்பான்மையான வெற்றியை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கொண்டு நாட்டை சர்வாதிகார ஆட்சியின் பக்கம் மாற்றிக்கொள்ள நினைப்பது தவறானதாகும் தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஆர்.சம்பந்தன் சபையில் தெரிவித்தார்.

எனவே இலங்கை தமிழரசு கட்சியும், தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் 20 ஆம் திருத்தத்தை வன்மையாக கண்டிக்கின்றது.

அத்துடன் நாட்டினை பிரிவினையின் பக்கம் கொண்டு செல்லும் எந்தவொரு செயற்பாட்டினையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆதரிக்காது என்றும் அவர் கூறினார்.

பாராளுமன்றத்தில் இன்று புதன்கிழமை, 20 ஆம் திருத்த சட்டம் மீதான முதல் நாள் விவாதத்தில் உரையாற்றிய போதே ஆர்.சம்பந்தன் இவற்றை கூறினார்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.