இப்போது, ​​சுமந்திரன் அமெரிக்க அரசியலமைப்பைப் பற்றி பொய் சொல்கிறார்.

SumanthiranHeadSic

இப்போது, ​​சுமந்திரன் அமெரிக்க அரசியலமைப்பைப் பற்றி பொய் சொல்கிறார்.

சிங்களப் பிரதேசத்தில் அவர் ஏன் சுற்றி வந்து புதிய வரைவு அரசியலமைப்பைப் பற்றி சிங்கள மக்களுக்கு கூறி வருகிறார்?

இது சிங்கள நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களினதும் அல்லது தற்போதைய சிங்கள தலைவர்களின் கடமையாக இருக்க வேண்டும்.

அவரது பொய்யைப் பார்ப்போம். அது மட்டடுமல்லாமல் இவரது அரசியலமைப்பைப் பற்றிய அறியாமையையும் பார்ப்போம் .

அமெரிக்கா ஒரு கூட்டாட்சி அல்லது சமஷ்டி நாடாக இருப்பதாக அவர் கூறினார், ஆனால் அங்கே “அரசியலமைப்பில் சமஷ்டி முறைமை என்று எங்கும் எழுத்தப்படவில்லை” என மத்துக்கம, அகலவத்த பிரதேசத்தில் கூறியுள்ளார். அதாவது அவரின் தொனியில் சொன்னால் அமெரிக்க அரசியல் சாசனத்தில் பெயர் பலகை இல்லை என்கிறார். அவர் சொல்வது மிகவும் தவறு.

சுமந்திரன் கூறியது: “உலக வல ;லரசு நாடான ஐக்கிய அமெரிக்காவினை எடுத்துக்கொண்டால் அதுசமஷ்டிக ; முறைமையைக் கொண்ட நாடு என்பதை அனைவரும ; அறிவார்கள்.ஆனால் அந்த நாட்டின் அரசியலமைப்பில் சமஷ்டி முறைமை என்று எங ;கும்எழுத்தப்படவில்லை.”

அமெரிக்காவின் பெயர் பலகையில் உள்ள பெயர்: “Perfect Union”

முதலாவதாக நாம் அவரைக் கேட்போம் , அமெரிக்காவில் ஆங்கிலத்தில் பெயர் பலகை இல்லை என்றால், ஏன் சிங்கள அரசியலமைப்பில் பெயர் பலகை வைத்திருக்க வேண்டும்? ஏனெனில் தமிழன் விடு பேயன்?

இரண்டாவதும் முக்கியமானதும்,
அமெரிக்காவின் அரசியலமைப்பின் சாசனத்தின் தொடக்கத்தில் என்ன சொல்கிறது என்பதை கீழே உள்ள ஆங்கில பதிப்பை கவனியுங்கள்:
“We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.”

அமெரிக்க அரசியலமைப்பின் மேலே உள்ள ஆங்கில பதிப்பின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு:
“நாங்கள் ஐக்கிய அமெரிக்க மக்கள், மிகவும் சரியான ஒன்றியம் ஒன்றை உருவாக்கி, நீதியை நிலைநிறுத்தி, உள்நாட்டு அமைதி காக்கும், பொதுவான பாதுகாப்புக்கு வழங்கவும், பொது நலத்தினை வழங்கவும், சுதந்திரத்திற்கான ஆசீர்வாதங்களை பாதுகாக்கவும், அமெரிக்காவின் இந்த அரசியலமைப்பை நிறுவுதல். “

“form a more perfect Union” அல்லது தமிழில் “மிகவும் சரியான ஒன்றியம்” ஒன்றை உருவாக்கினின் கருத்து மாநில அரசுகள் அல்லது மாகாணங்களை சேகரிப்பது அரசியலமைப்பில் உள்ளது. இதன் கருத்து சமஷ்டி என்பது.

i.e. அமெரிக்காவின் பெயர் பலகையில் உள்ள பெயர்: “Perfect Union”

perfect Union அல்லது பூரண ஒன்றிணைப்பு என்பது கூட்டாட்சி அல்லது சமஷ்டி பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது.

திரு நீலன் திருச்செல்வத்தின் அரசியலமைப்பும் அதே சொற்கள் என்று நினைவில் கொள்ளுங்கள்: Union Of Regions .
கூட்டாட்சி (சமஷ்டி) என்பது பிராந்தியங்களின் சங்கமம் அல்லது “Perfect Union”

சுமந்திரன் தனது பொய்களைத் பலவந்தமாக தமிழர்களுக்கு தள்ளுவதற்கு அவர் ஏன் கடினமாக முயற்சி செய்கிறார்.

ரி.என்.ஏ (TNA) பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சுமந்திரனை வெளியே தள்ள தீர்மானத்தை கொண்டு வர வேண்டும்.

Read This: சுமந்திரன் தமிழர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடாது, த.தே. கூட் டமைப்பின் பேச்சாளர் பதவியையும் இராஜிநாமா செய்ய வேண்டும்.

About Tamil Diaspora News.com 524 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.