இப்போது தமிழர்கள் கோவிட் -19 தொடர்பான வட மாகாணத்தில் மருத்துவர்களை நேரடியாக அழைக்கலாம்.

9EgV9BiZPTtr3qT7EufbbBTsgqQGfrADCovid – 19 தொடர்பான சுதேச வைத்திய ஆலோசனைகளையும் நோய் தொடர்பான சுதேச மருத்துவம் சார்பான விழிப்புணர்வுகளையும் நோய் எதிர்ப்பு குடிநீர் பானங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும் முகமாக வட மாகாணத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் அனைத்து பிரதேச செயலர் பிரிவுகளுக்கான சமூக மருத்துவ உத்தியோகத்தர்களின் பெயர் மற்றும் அவர்களை தொடர்பு கொள்வதற்க்கான தொலைபேசி இலக்கங்கள் சுதேச மருத்துவ திணைக்களத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Jaffna District

1. Delft Division – Dr.Beron – 0771856665

2.Kayts Division – Dr.S.Sabesan – 0772615765

3.Velanai Division – Dr.P.Kajitha – 0779227511

4.Jaffna Division – Dr.G Mithuraja – 0774660657

5.Nallur Division – Dr..J.Edna – 0774400295

6.Nallur Division – Dr.S.Keerthana – 0778690086

7.Uduvil Division – Dr..J.Ratnalagi – 0779199359

8. Uduvil Division – Dr.S.Gayathiri – 0776383673

9. Sandilipay Division- Dr.S.Uthayagowry – 0773410352

10. Chankanai Division – Dr.R.Kirija – 0770566790

11. Chankanai ivision – Dr. S.Mayura – 0770690849

12. Tellipalai Division – Dr.Y.Sasikala – 0779836099

13. Tellipalai Division – Dr.S.Regha – 0767516435

14. Vali east division – Dr.K.Thakshajini – 0772269811

15. Vali east division – Dr.N.Varani – 0775354717

16. Karaveddy Division – Dr.T.Kavitha – 0778448196

17. Pointpedro Division – Dr.K.Soorya – 0774911795

18. Chavakachcheri division – Dr.K.Rajitha – 0773662730

19. Chavakachcheri division – Dr.T.Jenany – 0779548129

20. Karainagar division – Dr.K.Nanthagobi – 0777110695

21. Karainagar division – Dr.R.Sinthu – 0778649620

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Mullaitivu District

1.Puthukudiyirupu Division – Dr.P.Hemachandra – 0779955296

2.Mulliyawallai Division – Dr.A.R.F.Rasleena – 0766894039

3.Welioya Division – Dr.Lanka Wijethunarchchi – 0715420442

4.Thunukkai Division – Dr.K.Kirusaany – 0770783095

5.Thunukkai Division – Dr.Mr.D.Jeyaram – 0775586888

 

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Vavuniya district

1.Vavuniya North Division – Dr.D.P.T. Ranathunga – 0717713931

2.Vavuniya North Division – Dr.J.S.J.N.Dharmathilaka – 0766150383

3.Vavuniya North Division – Dr.G.B.A.P.S.K.Dhayapala – 0712145031

4..Vavuniya Soutth Division- Dr.H.M.W.R.Bandara – 0710372984

5. Vavuniya Soutth Division – Dr.E.S.S.De silva – 0703701938

6. Vavuniya town Division – Dr.Mrs.R.Sinthiya – 0712406043

8.Vavuniya town Division – DR.M.M.H.Hiroshani – 0775511656

8.Vavuniya town Division – Dr.R.S.H.De zoysa – 0779826236

9.Cheddikulam Division – Dr.M.S.S Pahima 0772529595

10. Cheddikulam Division – Dr.M.Y.F.Hassena – 0714042455

11. Cheddikulam Division – Dr.H.Waseema – 0779548129

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Mannar district

1.Musali Division – Dr.Mrs.A.S.F.Shifra – 0703233335

2.Musali Division – Dr.Mrs.M.S.Raspiya – 0740308458

3.Madu Division – Dr.A.V.T.Shanika – 0713991142

4.Mannar Division – Dr.T.A.Lankeshwari – 0773012082

5.Mannar Division – Dr.SGMN Dinushi Samarathunga 0715968598

6. Manthai West division – Dr.Fernando – 0715420376

7. Nanattan Division – Dr.Fathima Rishna – 0719981786

8. Nanattan Division – Dr.Hasana – 0710929181

Details of Community Medical Officers – Northern Province

Kilinochi district

1.Palai Division – Dr.S.Niroshan – 0770782259

1. Kandawalai Division – Dr.P.Piramila – 0771379627

2. Kandawalai Division – Dr.S.Janshe – 0765575500

3. Kandawalai Division – Dr.B.Mayoorathy – 0771181227

4. Karaichchi Division – Dr.V.Vijitha – 0775958022

6.Karaichchi Division – Dr.G.Nathika – 0762891325

7.Karaichchi Division – Dr.T.Kirishanthy – 0760419610

8.Poonakary Division – Dr.K.Premaragavan – 0776183118

Update like this is great for getting your point across quickly. Don’t waste time on introductions: Say what you have to say. It doesn’t have to read like a telegram — be friendly and funny, but keep it to just one paragraph if you can.

Thank you,
Tamil Diaspora News

 

About Tamil Diaspora News.com 524 Articles
ஈழத்தமிழருக்கான ஆதரவுக்குரலாகவும், உலகமெல்லாம் பரவிவாழும் தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்த இணையம் செயற்படுகின்றது. எமது இன் விடுதலையை வென்றெடுக்க அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டி கட்டாயத்தின் பேரில் எமது செய்திகளும் அறிக்கைகளும் அமைந்திருக்கும்